top of page

"Eco Baltia" nodaļas un departamenti

Dažādie un dinamiskie mēs

38621196-b2f5-4964-a256-fe7f090c2965.jpg

Personāla nodaļa

Misija -  rūpes par ikviena komandas dalībnieka labsajūtu, radot motivējošu un iesaistošu darba vidi, kurā ikvienam ir vēlme pilnveidoties.

Mērķis - palielināt uzņēmuma efektivitāti, veicinot darbinieku labsajūtu un radot darba vidi, kur ikkatrs spēj sasniegt savu vislabāko potenciālu.

Lūk arī daži 2021. gada lielākajiem sasniegumiem:

 • Darbinieku attīstības veicināšana (Izaugsmes akadēmiju absolvēja 26 darbinieki, jaunajā iesaukumā mācības uzsāk 23 darbinieki, dažādas profesionālās attīstības mācības);

 • Labumu groza uzlabošana;

 • Rotācijas % samazināšana;

 • Prasību izstrāde HR sistēmai;

 • Lietvedības procesu optimizācija.

Marketings_4.JPG

Mārketinga un korporatīvās komunikācijas nodaļa

Misija – atrast vērtību katrā lietā un pavairot to. #A-komanda

Mērķi:

 • Reputācija un tēls

Nostiprināt viedokļa līdera un  eksperta tēlu industrijā. EB uzņēmumi kā līderi aprites ekonomikas ieviešanā. Pievilcīga darba devēja tēla veidošana.

 • Uzņēmumu zīmolu atpazīstamības un vērtības audzēšana

Sekmēt uzņēmumu biznesa rezultātus, sniegt atbalstu to pakalpojumu veicināšanā. Stiprināt uzņēmumu zīmolu atpazīstamību visās auditorijās.

 • Ilgtspēja biznesā

Kļūt par pozitīvo pārmaiņu dzinējspēku vides ilgtspējas jautājumos.  Ar savām iniciatīvām un piemēru veicināt dabai draudzīgas izvēles – atbalsts dabai, sabiedrībai un līdzcilvēkiem.

Marketings_4.JPG
IMG-20220515-WA0000.jpg
IMG-20220515-WA0000.jpg

Juridiskais departaments

Misija - rūpes par to, lai grupas uzņēmumi rīkotos atbilstoši ārējo un iekšējo tiesību aktu prasībām, kā arī izmantotu likumdošanas dotās iespējas

Mērķi:

 • Tiesiskas uzņēmuma darbības nodrošināšana

 • Dažādu risinājumu piedāvāšana strīdus situāciju risināšanai

 • Nepieciešamo procedūru samērīga ieviešana grupas uzņēmumos

 • Grupas uzņēmumu darījumu un sadarbības līgumu noteikumu izskatīšana un saskaņošana

 • Pārstāvības nodrošināšana tiesās un valsts un pašvaldību iestādēs

"Eco Baltia vide" Tirdzniecības nodaļa

Misija - SAŠĶIROT – IEPIRKT - PĀRDOT – pēc iespējas lielāku iepakojuma apjomu gan Latvijā, gan tuvējos kaimiņos

Kā strādā caur uzņēmuma vērtībām:

 • Komandas sajūta – kopā tiek realizēti individuālie un komandas mērķi

 • Zaļā vide – atbildīga izturēšanās pret iepakojumu un tā nodošana tikai likumīgiem pārstrādātājiem

 • Klientu attiecības - rūpes par savu klientu vēlmēm ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās

 • Portfeļa palielināšana- šķirojamo iepakojuma veidu palielināšana, lai padarītu tīrāku vidi un paplašinātu uzņēmuma apsaimniekošanas  iespējas

 • Otrreizējā izmantošana - klientiem, kuri izmanto atkritumus atkārtoti, tiek piedāvātas dažādas iespējas

Tirdzniecibas_nodala_EBV.jpeg
1.jfif

"PET Baltija" Tirdzniecības departaments

Misija - uz ilgtspējīgiem principiem balstīts tirdzniecības process, lai nodrošinātu uzņēmuma izaugsmi un biznesa mērķu sasniegšanu

Mērķi:

 • Uz rezultātiem orientēta, mērķtiecīga pārdošana starptautiskajā tirgū

 • Jaunu sadarbības partneru piesaistīšana un dažādu sadarbības iespēju attīstīšana Eiropā un ārpus tās

 • Iepirkumu un pārdošanas apjomu palielināšana

 • Visu uzņēmuma saražoto gatavo produkciju realizēšana par pēc iespējas augstākām cenām

 • Visas uzņēmuma līnijas nodrošināšana ar kvalitatīvu izejmateriālu

 • Stabilu un ilgtermiņa attiecību veidošana ar sadarbības partneriem

 • Jaunu produktu attīstības virzīšana

 • Pielāgošanās klientu vajadzībām ar abpusēju izdevīgumu

 • Uzņēmuma finanšu rādītāju sasniegšana un pat pārpildīšana

balle '24_eco baltia_foto_ieva makare (545).JPG

IT nodaļa

Misija - atvieglot ikdienu uzņēmuma darbiniekiem, visos līmeņos nodrošinot visa veida Informācijas apmaiņu ar nepieciešamajiem Tehnoloģiskajiem līdzekļiem

Mērķi:

 • Atrast piemērotāko risinājumu kolēģiem, lai tas būtu ērts, ātrs, viegls lietošanā

 • Veidot patīkamu un ērtu darba vidi

 • Automatizēt kolēģu darbos visa veida datu plūsmas, darot lietas gudrāk nevis vairāk

8C5292C2-1428-4FA8-B31E-0BB3379D2E94.jpeg

"Eco Baltia vide" Ražošanas departaments

Misija - atrast vērtīgo šķietami nevērtīgajā (atkritumos)

Mērķis - nodrošināt procesu

 • Stabilitāti

 • Nepārtrauktību

 • Uzlabošanu

bottom of page